CỬA ĐI, CỬA SỔ MỞ QUAY HỆ 65

QUY CÁCH:

Chiều rộng cánh tối đa: 1000mm

Chiều cao cánh tối đa: 2800mm

Cân nặng cánh tối đa: 150kg (3 bản lề)