Cửa sổ lùa slim

QUY CÁCH:

Cân nặng cánh tối đa: 120/300 kg (tùy thuộc loại bánh xe)

Chiều rộng cánh tối đa: tùy thuộc vào cân nặng tối đa

Chiều cao cánh tối đa: 3600mm