Cửa đi lùa kín khít

QUY CÁCH:

Chiều cao cánh di động tối đa: 3600mm

Chiều rộng cánh di động tối đa: tùy thuộc vào cánh nặng.

Cân nặng cánh di động tối đa: 280kg