DỰ ÁN – sản phẩm TIÊU BIỂU

Xử lý nền móng Top-base

Trường Billgate-Thái Bình

Cửa nhôm kính cao cấp

Cửa sổ mở quay hất slim hệ 50

Sàn rỗng không dầm V.deck

Toà nhà Hà Đô-TP HCM

Cửa nhôm kính cao cấp

Nhà máy bao bì Trung Kiên

Xử lý nền móng Top-base

Nhà ở XH Cát Tường-Bắc Ninh

Cửa nhôm kính cao cấp

Cửa xếp trượt slilm hệ 63

Sàn rỗng không dầm V.deck

Nhà ở XH Đăm San-Thái Bình

Sàn rỗng không dầm V.deck

Chung cư Cẩm Bình, Quảng Ninh