Công trình: Toà nhà công ty truyền tải điện I

Địa điểm: 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội