Công trình: Nhà hàng tiệc cưới -Thanh Bình Resort

Địa điểm: Đồi Vua, Sơn Tây, Hà Nội