Công trình: Nhà xưởng S4

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn Long Phương

Địa điểm: Khu công nghiệp Hạp Lĩnh

Quy mô: 12.000m2

Loại sàn: V.deck 280 – V.deck 340

Bước cột: 10m x 7,5m